Login / Register    » RSS GEMA Feed

Daftar Sejarah Lagu

Judulsort icon Dilihatsort icon
Sejarah Lagu "Penobatan Yesus Kristus" 4,418
Sejarah Lagu "Maju, Laskar Kristus!" 6,881
Sejarah Lagu "Kristus Bangkitlah Sudah" 5,305
Sejarah Lagu "Tercurah Darah yang Kudus" 4,278
Sejarah Lagu " Anugerah" Karangan Orang Bekas Penjahat 4,583
Sejarah Lagu Penyerahan Karangan Orang Cacad 4,296
Sejarah Lagu "Yesus Kawan Sejati" 10,602
Sejarah Lagu "Ku Cinta pada-Mu" 3,540
Sejarah Lagu "Hidup Lebih Dekat pada-Mu" 4,383
Sejarah Lagu "Kudengar Suara Almasih" 3,355
Sejarah Lagu "Tuhan Harapan Ku" 3,991
Sejarah Lagu "Mari Barangsiapa Mau" 4,767
Lagu Natal "Bala Tentara Surga" 17,224
Sejarah Lagu "Hai Mari Berhimpun" 15,452
Lagu-Lagu bagi Penguasa Tertinggi 2,398
Yesus Kawan yang Setia (What a Friend We Have in Jesus) 3,484
Lagu-Lagu bagi Penguasa Tertinggi 2,347
YESUS KAWAN YANG SETIA (What a Friend We Have in Jesus) 3,357
Sejarah Perkembangan Musik Rohani 22,089

Adakah lagu yang lebih luhur temanya daripada lagu yang dikisahkan dalam pasal pertama ini?

Tentu tidak ada. Karena pokok lagu pilihan ini ialah penobatan Yesus Kristus sebagai "Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan" (...

Syair : Onward, Christian Soldiers, Sabine Baring-Gould, 1864; terjemahan Yayasan Musik Gerejawi, 1975 (dengan perubahan seperlunya)....

Syair : Christ the Lord Is Risen Today, Charles Wesley, 1739.
Lagu : EASTER HYMN, tak dikenal, 1708....

Syair : There Is a Fountain, William Cowper, antara 1771. Terjemahan, yayasan Musik Gerejawi, 1977 (dengan peruahan seperlunya). Zakaria 13:1.

Lagu : CLEANSING FOUNTAIN, Lagu rakyat Amerika, Abad ke-19

Bolehkah siapa saja mengarang nyanyian pujian?

Pembaca seri buku...

Bolehkah siapa saja mengarang nyanyian pujian?

Pertanyaan itu telah diajukan pada permulaan pasal 4 dalam buku ini, dan sengaja diulangi di sini. Sesungguhnya kedua orang yang riwayatnya dikisahkan dalam kedua pasal ini sangat erat satu sama lain semasa hidupnya. Dan kedua- duanya...

Bacalah kata-kata lagu rohani yang dicetak dua kali (dengan dua melodi yang berbeda) pada halaman 38-39. Kesan apakah yang diperoleh dari merenungkan baris- baris puisi itu?

Bukankah syair itu seolah-olah dikarang oleh seorang pria yang berbadan kuat dan sehat, yang beidiri tegak bagi...

Syair : What a Friend We Have in Jesus, Joseph Scriven, 1855; terjemahan, Yayasan Musik Gerejawi, 1975. Filipi 4:6.
Lagu : CONVERSE (FRIENDSHIP; ERIE), Charles C. Converse, 1868

Pada saat umat Kristen di seluruh...

Syair : My Jesus, I Love Thee, William R. Featherston, antara 1862.
Lagu : GORDON, Adoniram J. Gordon, 1876....

Syair : Nearer, My God, to Thee, Sarah F. Adams
Lagu : BETHANY, Lowell Mason, 1856. ...

Syair : I Heard the Voice of Jesus Say, Horatius Bonal, 1846
Lagu : DRINK TO ME ONLY, Lagu Inggris lama....

Syair : I Need Thee Every Hour, Annie S. Hawks, 1872. Mazmur 71:5
Lagu : NEED,...

Syair : Whosoever Will May Come, "philip P. Bliss, 1869. Wahyu 22:17.
Lagu :...

Author
: H.L. Cermat
Sumber
:...

Selama dua abad lebih, umat Kristen di mana-mana gemar menyanyikan sebuah "Lagu Natal Berupa Ajakan Berbakti". Melalui lagu pilihan itu mereka suka mengajak semua orang yang saleh, agar berhimpun bersama- sama di Betlehem. Mereka mendorong para malaikat agar menyorakkan kidung puji-pujian kepada...

Genesis, adalah nama sebuah karya musik bait/untuk paduan suara dan konser yang mendasarkan kreasinya pada kisah alkitabiah tentang penciptaan alam semesta. Karya tersebut disambut oleh para kritikus musik sebagai salah satu karya konser yang amat penting ,pada akhir abad 20 ini.

Namur,...

HENRY Brooks Adams (1838-1918) pernah berkata, "Seorang sahabat seumur hidup sangat banyak dua orang banyak tiga orang hampir mustahil." Apakah kedengarannya berlebihan? Sebenarnya, bila kita pandai bergaul, kita akan mempunyai banyak teman. Atau apakah demikian? Sahabat yang sungguh-sungguh...

Author : Richard Dinwiddie
Sumber : Sahabat Gembala, Edisi Juli 1992, 52-53

Genesis, adalah nama sebuah karya musik bait/untuk paduan suara dan konser yang mendasarkan kreasinya pada kisah alkitabiah tentang penciptaan alam semesta. Karya tersebut disambut oleh para kritikus musik...

Author : pengarang
Sumber : Sahabat Gembala, Edisi Januari 1997, hal. 27-28

HENRY Brooks Adams (1838-1918) pernah berkata, "Seorang sahabat seumur hidup sangat banyak dua orang banyak tiga orang hampir mustahil." Apakah kedengarannya berlebihan? Sebenarnya, bila kita pandai...

I. Sebelum Masa Kristus

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk religius walaupun ia sering ingkar janji. Dalam kehidupan manusia terdapat suatu kesadaran akan adanya suatu makhluk yang mahakuasa. Sekalipun suku bangsa yang paling primitif pun merupakan makhluk religius ketika ia mencoba...

Komentar