Login / Register    » RSS GEMA Feed

Kaulah Segalanya - TW

Diana's picture

Kau Bapa yang mengasihiku
Kuasa-Mu memulihkanku
Hati yang baru Kau berikan
Untukku dapat melihat

Rancangan-Mu indah bagiku
Kau ada di stiap jalanku
Hati ku haus dan lapar
Akan Engkau

Kaulah segalanya
Di dalam hidupku
Kerajaan-Mu kebenaran-Mu
Itu bagianku
Kaulah yang kupandang
Selama Hidupku
Mengasihi-Mu memuliakan-Mu
Bapa dan Rajaku

Submitted by Diana on 3 June, 2009 - 20:09

Comments

1 comment posted
yep...

Kelihatannya seperti hubungan Anda dengan agama sangat kuat. Posting Anda adalah menunjukkan gairah untuk itu. 000-071 dumps, 000-076 dumps...

mcitp certification's picture
Posted by mcitp certification (not verified) on 31 July, 2009 - 14:18

Komentar