Login / Register    » RSS GEMA Feed

KJ 475. Kar'na Engkaulah

admin's picture

1. Kar'na Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Submitted by admin on 18 April, 2011 - 11:06

Komentar